Accreditatie en samenwerking – Medisch Centrum Zuid – Rijssen
Header afbeelding
Medisch Centrum Zuid
Wijnand Zeeuwstraat 26-004 7462 DE
Rijssen

Accreditatie en samenwerking

NHG Praktijkaccreditatie

Sinds 2013 is huisartsenpraktijk MCZ geaccrediteerd door de NHG.

Accreditatie door de NHG (het Nederlands Huisartsen Genootschap) staat voor hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Het staat garant voor betere zorg en effectievere praktijkvoering. Om jaarlijks weer in aanmerking te komen voor accreditatie worden er regelmatig patiënten enquêtes gehouden en moet worden voldaan aan scherpe eisen voor telefonische bereikbaarheid, hygiëne, accommodatie en apparatuur.


NIVEL peilstation

Sinds 2015 is huisartsenpraktijk MCZ een NIVEL peilstation.

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verzamelt gegevens uit de eerstelijns zorg in opdracht van het Ministerie van VWS om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar de volgende vragen:

– Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking ?
– Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking ?
– Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd ?

De informatie die wij leveren aan het NIVEL bevat GEEN gegevens waarmee patiënten geïdentificeerd kunnen worden. Het NIVEL voldoet aan strenge regels waarbij uw privacy gewaarborgd blijft. Het NIVEL levert ons jaarlijks belangrijke spiegelinformatie die wij kunnen gebruiken voor het verbeteren van onze zorg.


Sinds 2015 werkt onze praktijk samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen als opleidingspraktijk voor co-assistenten en artsen in de specialisatiefase tot huisarts (AIO’s). C. Kastenberg is als huisarts-opleiders geregistreerd bij de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten). Klik hier voor actuele informatie over de opleidingspraktijk.


SBB beroepspraktijk

Sinds 2014 is onze praktijk een door SBB erkende beroepspraktijk. Dit houdt in dat we voldoen aan de normen voor een stageplek voor doktersassistenten. We hebben hiervoor een samenwerkingsverband met het ROC van Twente.