Praktijkondersteuners – Medisch Centrum Zuid – Rijssen
Header afbeelding
Medisch Centrum Zuid
Wijnand Zeeuwstraat 26-004 7462 DE
Rijssen

Praktijkondersteuners

Suikerziekte (Diabetes Mellitus)

Nadat de diagnose diabetes mellitus is gesteld wordt de patiënt uitgebreid voorgelicht over zijn ziekte en op medicatie ingesteld door de praktijkondersteuner.
De patiënt wordt in principe 4x per jaar door ons gecontroleerd.
– 3x per jaar door de praktijkondersteuner
– 1x per jaar door de huisarts

Preventie hart- en vaatziekten (CVRM)

De praktijkondersteuner ziet op haar CVRM-spreekuur (Cardio Vasculair Risico Management) mensen met (mogelijk) een verhoogd risico op hart- en vaatziekte (primaire preventie) en patiënten die een hartinfarct, TIA of CVA gehad hebben en niet meer onder controle zijn bij een specialist (secundaire preventie).

Astma en COPD

Psychische problemen (GGZ)

Jeugd GGZ

Ouderenzorg

Het doel is om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met behoud van kwaliteit van leven, waarbij dubbele inzet van hulp en zorgverlening wordt vermeden en opname in verpleeghuis wordt voorkomen door kwalitatief hoogwaardige goede zorg te leveren die aansluit bij wat de oudere nodig heeft. De praktijkondersteuner probeert jaarlijks opnieuw in beeld te krijgen welke ouderen mogelijks kwetsbaar zijn door middel van het toesturen van screeningsformulieren en/of het plannen van een huisbezoek.