Klachten en complimenten – Medisch Centrum Zuid – Rijssen
Header afbeelding
Medisch Centrum Zuid
Wijnand Zeeuwsraat 26-004 7462 DE
Rijssen

Klachten en complimenten

Als praktijk willen we ons graag blijven verbeteren. We staan daarom open voor suggesties die ons verder kunnen helpen.

Heeft u suggesties of complimenten, dan horen we dat graag persoonlijk of via ons e-mail adres: info@mczrijssen.nl

Heeft u een klacht over de praktijk of over een van onze medewerkers, dan heeft u een aantal opties:

– Het best kunt u hierover een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker. Op deze manier kunt u uw klacht het beste toelichten en kunnen eventuele misverstanden besproken worden.

– Als alternatief kunt u een klachtenformulier invullen en (laten) inleveren bij de praktijk. U kunt dit klachtenformulier hier downloaden en uitprinten. Wij nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op.

– Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het  Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl.

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 70 70.