Missie en Visie – Medisch Centrum Zuid – Rijssen
Header afbeelding
Medisch Centrum Zuid
Wijnand Zeeuwstraat 26-004 7462 DE
Rijssen

Missie en Visie

MISSIE

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid biedt laagdrempelige reguliere huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Rijssen en omgeving.

Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in de eerste lijn op te vangen. De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de hulpvraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

 

VISIE

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid is een lerende organisatie die zich inzet voor kwaliteitsverbetering. Door deelname aan accreditering, procedureel en geprotocolleerd werken, maandelijks werkoverleg en nascholing voor huisartsen en assistentes streven we naar een constante verbetering en bewaking van een hoge kwaliteit zorg.

De praktijk is een opleidingspraktijk. We bieden stageplaats voor een AIOS (huisarts in opleiding), een stagiaire doktersassistente en soms ook een stagiaire POH. Naast het werkplezier wat hierbij komt kijken, zorgt dit ook voor een constante focus op onze manier van werken en kwaliteit.

De praktijk staat open voor innovatie in de zorg. Met name op het gebied van diagnostiek, substitutie vanuit de tweede lijn en digitale ondersteuning zijn we op zoek naar vernieuwingen waar onze patiënten van kunnen profiteren.

Bovenal willen we complete, laagdrempelige zorg bieden aan patiënten met inachtneming van hun levensvisie, levensloop, leef- en werksituatie en hun familieomstandigheden. Wij vinden het belangrijk dat de huisartsenzorg goed toegankelijk en bereikbaar is, zowel fysiek als telefonisch.